คุณพร้อมหรือยังที่ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
เมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดทำงาน ?

เราจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต ?

ในประเทศฝรั่งเศส มีอัตราการเสียชีวิต 50,000 รายต่อปี ในสหรัฐอเมริกา 360,000
รายต่อปี ซึ่งเป็นประเทศที่มีความพร้อมในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

การติตตั้งเครื่องกระตุกหัวใจในที่สาธารณะ

International guidelines survival chain for sudden cardiac arrest:

ทำไมเราต้องตระหนักถึงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดทำงาน ?

ร้อยละ 70 ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดทำงานมักมีผู้พบเห็นเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน เพื่อน ภรรยาหรือสามี. Thailand EMS: 1669.

ทาไม ?

อัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% ต่อนาที

ในทางปฏิบัติสิ่งที่ฉันควรทำอย่างไร?

เราได้รวบรวมสินค้าและบริการให้คุณไว้ที่นี้ที่เดียว :

· การให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากยุโรป

· ผลิตภัณฑ์ : เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ,ตู้ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ,ป้ายต่างๆและการติดดั้ง

· การตรวจสอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจให้พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย software AEDMAP